Trang chủ   »   BÁO GIÁ SÀN GỖ   »   Tin tức chi tiết

BÁO GIÁ SÀN GỖ VANACHAI, THAI GREEN, THAI SUN, THAI GOLD

Cập nhật : 2015-11-30

Cỡ chữ :

BẢNG GIÁ

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

KÍCH THƯỚC

 

ĐƠN GIÁ
(/m²)

 

XUẤT XỨ

 

 

Sàn gỗ VANACHAI

  - 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

  - Mã ….

205.000

 

Sản xuất tại Thái Lan

 

 

  - 12 mm ( KT: 1205 x 192 x 12 )

  - Mã ….

295.000

Sàn gỗ THAI GREEN

  - 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

  - Mã ….

195.000

  - 12 mm bản to ( KT: 1210 x 195 x 12 )

  - Mã ….

275.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 125 x 12 )

  - Mã ….

 

 

Sàn gỗ THAI SUN

  - 12 mm bản to ( KT: 1210 x 198 x 12 )

  - Mã ….

295.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1210 x 128 x 12 )

  - Mã ….

310.000

 

Sàn gỗ THAI GOLD

  - 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

  - Mã ….

195.000

  - 12 mm bản to ( KT: 1210 x 198 x 12 )

  - Mã ….

280.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1210 x 125 x 12 )

  - Mã ….

300.000

 

 

Tin khác

dsads