Trang chủ   »   BÁO GIÁ SÀN GỖ   »   Tin tức chi tiết

BÁO GIÁ SÀN GỖ THAI XIN, THAI STAR, THAI ONE, THAI LUX

Cập nhật : 2015-11-28

Cỡ chữ :

BẢNG GIÁ

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

KÍCH THƯỚC

 

ĐƠN GIÁ
(/m²)

 

XUẤT XỨ

 

 

Sàn gỗ THAIXIN

  - 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

  - Mã ….

195.000

 

Sản xuất tại Thái Lan

 

 

  - 12 mm bản to ( KT: 1205 x 192 x 12 )

  - Mã ….

275.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 120 x 12 )

  - Mã ….

295.000

Sàn gỗ THAI STAR

  - 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

  - Mã ….

200.000

  - 12 mm bản to ( KT: 1205 x 192 x 12 )

  - Mã ….

275.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 120 x 12 )

  - Mã ….

295.000

 

Sàn gỗ THAI ONE

  - 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

  - Mã ….

210.000

  - 12 mm bản to ( KT: 1210 x 195 x 12 )

  - Mã ….

275.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1210 x 125 x 12 )

  - Mã ….

295.000

 

Sàn gỗ THAI LUX

  - 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

  - Mã ….

205.000

  - 12 mm ( KT: 1205 x 192 x 12 )

  - Mã ….

275.000

 

Tin khác

dsads