Trang chủ   »   BÁO GIÁ SÀN GỖ   »   Tin tức chi tiết

BÁO GIÁ SÀN GỖ SENSA, KRONOTEX, KRONO - ORIGINAL, KAHN

Cập nhật : 2015-12-02

Cỡ chữ :

BẢNG GIÁ

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

KÍCH THƯỚC

 

ĐƠN GIÁ
(/m²)

 

XUẤT XỨ

 

 

Sàn gỗ SENSA

  - 8 mm ( KT: 1286 x 194 x 8 )

  - Mã ….

245.000

 

Sản xuất tại Đức

 

 

  - 12 mm bản to ( KT: 1286 x 194 x 12 )

  - Mã ….

420.000

  - 12 mm bản nhỡ ( KT: 1286 x 160 x 12 )

  - Mã ….

420.000

Sàn gỗ KRONOTEX

  - 8 mm - Dynamic ( KT: 1380 x 193 x 8 )

  - Mã ….

240.000

  - 12mm - Manmut ( KT: 1845 x 188 x 12 )

  - Mã…….

570.000

  - 12 mm - Robusto ( KT: 1375 x 188 x 12 )

  - Mã ….

       370.000

  - 10 mm – Amazone ( KT: 1380 x 157 x 10 )

  - Mã ….

       360.000

  -8 mm -  Exquisit ( KT : 1380 x 193 x 8 )

  - Mã…….

       270.000

 

Sàn gỗ KRONO - ORIGINAL

  - 8 mm ( KT: 1285 x 192 x 8 )

  - Mã ….

275.000

  - 10 mm ( KT: 1285 x 192 x 10 )

  - Mã ….

495.000

  - 12 mm ( KT: 1285 x 192 x 12 )

  - Mã ….

500.000

 

Sàn gỗ KAHN

  - 12mm – Kahn  ( KT: 1375 x 188 x 12 )

  - Mã ….

      420.000

 

Tin khác

dsads