Trang chủ   »   BÁO GIÁ SÀN GỖ   »   Tin tức chi tiết

BÁO GIÁ SÀN GỖ ROBINA, JANMI, MAIKA, RUBY FLOOR, MASFLOOR, INOVAR

Cập nhật : 2015-12-02

Cỡ chữ :

BẢNG GIÁ

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

KÍCH THƯỚC

 

ĐƠN GIÁ
(/m²)

 

XUẤT XỨ

 

 

Sàn gỗ ROBINA

  - 8 mm ( KT: 1283 x 193 x 8 )

  - Mã ….

255.000

 

Sản xuất tại Malaysia

 

 

  - 12 mm bản to ( KT: 1283 x 192 x 12 )

  - Mã ….

370.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1283 x 115 x 12 )

  - Mã ….

440.000

Sàn gỗ JANMI

  - 8 mm AC3 ( KT: 1283 x 193 x 8 )

  - Mã ….

265.000

  - 8mm AC4 ( KT: 1283 x 193 x 8 )

  - Mã…….

275.000

  - 12 mm bản to ( KT: 1283 x 192 x 12 )

  - Mã ….

375.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1283 x 115 x 12 )

  - Mã ….

445.000

 

Sàn gỗ MAIKA

  - 8 mm ( KT: 1205 x 191 x 8 )

  - Mã ….

245.000

  - 12 mm bản to ( KT: 1205 x 191 x 12 )

  - Mã ….

370.000

  - 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 115 x 12 )

  - Mã ….

395.000

 

Sàn gỗ RUBY FLOOR

  - 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

  - Mã ….

245.000

  - 12 mm ( KT: 1205 x 140 x 12 )

  - Mã ….

395.000

Sàn gỗ MASFLOOR

  - 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8 )

  - Mã…..

245.000

 

 

  - 12 mm bản to (KT:1210 x 195 x 12)

355.000

 

  - 12 mm bản nhỏ (KT: 1205 x 161 x 12)

  - Mã…..

395.000

 

Sàn gỗ INOVAR

  - 8 mm (KT: 1288 x 192 x8)

  - Mã…….hàng IV 8mm giá 253k

247.000

 

  - 12 mm Hàng TZ ( KT: 12.. x 1.. x 12)

  - Mã…..

347.000

 

  - 12 mm Hàng MV ( KT: 12.. x 1.. x 12)

  - Mã…….HÀNG VG 398K, HÀNG FE 420K, DV 445K,

390.000

 
 

 

 

 

Tin khác

dsads